Alexandra Roozen, Plain Dust, Potlood op Papier, 2018

Wouter Venema (NL), Isabell Schulte (DE), Christian Pilz (DE), Alexandra Roozen (NL), Marc Nagtzaam (NL), Bas Ketelaars (NL),Kim Habers (NL), Hannelore van Dijck (BE)

 

Binnen de hedendaagse kunstpraktijk wordt het medium tekenen in haar volle breedte ingezet. Van conceptschets tot ruimtevullende tekeningen; van miniatuur tot performance drawing. Kenmerkend hierbij is de directe verbinding die wordt uitgeoefend tussen oog en hand: de kortste weg tussen idee en uitvoering. Hierbinnen ontstaat een ruimte voor fragiele en intuïtieve uitdrukkingsvormen die een moment van lichamelijk bewustzijn in zich dragen. Lijnen vormen sporen die zich moeilijk laten wissen. Zij bieden bij uitstek mogelijkheden om procesmatig te werk te gaan, misstappen te integreren en het maken en het denken met elkaar te versmelten.

De tentoonstelling brengt acht tekenaars samen die met name de repetitieve en procesmatige kwaliteiten van het medium inzetten. Niet de snelle lijn, maar de geduldige herhaling staat op de voorgrond. In plaats van het vormen van narratieven door figuratieve elementen, worden structuren geconstrueerd die het proces achter de tekening zichtbaar maken, en een eigen ervaring van ruimte en tijd weerspiegelen.

Symposium

Een symposium is integraal onderdeel van de tentoonstelling. Hier wordt het tekenen als tijds- en arbeidsintensieve bezigheid tegen het licht gehouden en aan de hand van het werk van de deelnemende kunstenaars besproken en in een bredere context geplaatst. Hoe verhoudt de tekenpraktijk zich tot andere terreinen binnen het kunstveld? Wat voor kwaliteiten kunnen specifiek aan het medium worden toegeschreven? Tot in hoeverre is het maakproces doel op zichzelf? En hoe verhouden de tekenaars, met hun vaak afgezonderde, door discipline en uithoudingsvermogen gedreven studiopraktijk, zich tot een steeds complexer wordende, efficiëntie-gedreven samenleving?

Tireless Line | Expositie & symposium

 

21 - 24 Juni 2018
Het Wilde Weten, Robert Fruinstraat 35, Rotterdam


Onze dank gaat uit naar:

Isabell Schulte, zonder titel, podlood op papier, 2018

Wouter Venema, Still of One to One, Cyanotype on paper, wood, steel, 2015 


Christian Piltz, zonder titel, potlood op papier, 2017

Kim Habers, multimedia installatie, 2018

Wouter Venema, Hole, HD animation, 2013
 

Bas Ketelaars, Untitled (Point of no return), 2016

 

Built with Berta.me